Schrijven voor het Web

We hebben allemaal de basisschool doorlopen en minimaal een paar jaar een vervolgopleiding doorgelopen. We hebben geleerd te lezen en schrijven. Toch is schrijven niet zo eenvoudig als het lijkt, als het voor het internet/website moet worden gebruikt. We moeten dus eerst ‘leren’ hoe mensen lezen en ons schrijven daarop aanpassen, om onze boodschap optimaal […]

Read More →

Alle Sociale Media in de hand met Hootsuite

Zeker omdat de kleine zelfstandige het bijhouden van al die sociale media er ook nog maar eens bij moet doen, is het handig om al die media, berichten, tweets, streams, nieuwsberichten, walls, etc.. in één programma bij elkaar te hebben. Dat is mogelijk met Hootsuite. Sociale Media De meest bekende sociale media die je in […]

Read More →

Facebook voor de Kleine Zelfstandige

Facebook wordt steeds meer gebruikt en steeds vaker voor allerlei doeleinden. Niet onbelangrijk in de commercie is de ‘mond-op-mond-reclame’ en daar lenen de sociale media zich ook uitstekend voor. Facebook kent persoonlijke profielpagina’s met vrienden en (zakelijke) pagina’s met fans. Vrienden kan je uitnodigen, fans moeten zichzelf aanmelden. Uiteraard kan je fans wel ‘stimuleren’ zich […]

Read More →

Marketing of Manipulatie?

Marketing heeft voor sommigen een negatieve klank en wordt vooral met manipulatie in verband gebracht. Het wordt de marketing bijvoorbeeld verweten dat ze verantwoordelijk zijn voor slechte eetgewoonten van de (westerse) populatie door de ‘slechte’ producten zo aantrekkelijk te maken en zo mee te werken aan het voortschrijden van ‘welvaartsziekten’. Eke Poortinga (consumenten psychologe) weerlegt […]

Read More →

Marketing 101

Volgens wikipedia is marketing: wat een bedrijf doet om de verkoop van producten te bevorderen. Wat marketing inhoudt, is in de loop van de jaren een paar keer veranderd en dus de definitie van het begrip. Tegenwoordig is het de discipline die zich richt op het identificeren van behoeften en heeft het een overlap met […]

Read More →