Facebook Adverteren

Als je een zakelijke pagina hebt aangemaakt op Facebook is het eerste waar je regelmatig mee wordt geconfronteerd is de ‘uitnodiging’ om een advertentie (af) te maken. Ook op Facebook is het adverteren niet gratis, dus voorzichtigheid is hier geboden om niet voor financiële verrassingen te komen te staan. Ook al krijg je de indruk […]

Read More →

Marketing 101

Volgens wikipedia is marketing: wat een bedrijf doet om de verkoop van producten te bevorderen. Wat marketing inhoudt, is in de loop van de jaren een paar keer veranderd en dus de definitie van het begrip. Tegenwoordig is het de discipline die zich richt op het identificeren van behoeften en heeft het een overlap met […]

Read More →