Legale Illustraties

De Nielsen Norman Group heeft ook onderzoek gedaan naar het gedrag van bezoekers op plaatjes of illustraties in de tekst. Illustraties die vooral en duidelijk ter illustratie geplaatst zijn, meestal stockfoto’s worden zelfs geheel genegeerd. Illustraties en foto’s van producten en mensen/medewerkers werken wel als blikvangers.  Als er gebruik wordt gemaakt van thumbnails, met het tonen van […]

Read More →

Schrijven voor het Web

We hebben allemaal de basisschool doorlopen en minimaal een paar jaar een vervolgopleiding doorgelopen. We hebben geleerd te lezen en schrijven. Toch is schrijven niet zo eenvoudig als het lijkt, als het voor het internet/website moet worden gebruikt. We moeten dus eerst ‘leren’ hoe mensen lezen en ons schrijven daarop aanpassen, om onze boodschap optimaal […]

Read More →

Alle Sociale Media in de hand met Hootsuite

Zeker omdat de kleine zelfstandige het bijhouden van al die sociale media er ook nog maar eens bij moet doen, is het handig om al die media, berichten, tweets, streams, nieuwsberichten, walls, etc.. in één programma bij elkaar te hebben. Dat is mogelijk met Hootsuite. Sociale Media De meest bekende sociale media die je in […]

Read More →

Facebook Adverteren

Als je een zakelijke pagina hebt aangemaakt op Facebook is het eerste waar je regelmatig mee wordt geconfronteerd is de ‘uitnodiging’ om een advertentie (af) te maken. Ook op Facebook is het adverteren niet gratis, dus voorzichtigheid is hier geboden om niet voor financiële verrassingen te komen te staan. Ook al krijg je de indruk […]

Read More →

Facebook voor de Kleine Zelfstandige

Facebook wordt steeds meer gebruikt en steeds vaker voor allerlei doeleinden. Niet onbelangrijk in de commercie is de ‘mond-op-mond-reclame’ en daar lenen de sociale media zich ook uitstekend voor. Facebook kent persoonlijke profielpagina’s met vrienden en (zakelijke) pagina’s met fans. Vrienden kan je uitnodigen, fans moeten zichzelf aanmelden. Uiteraard kan je fans wel ‘stimuleren’ zich […]

Read More →

Marketing of Manipulatie?

Marketing heeft voor sommigen een negatieve klank en wordt vooral met manipulatie in verband gebracht. Het wordt de marketing bijvoorbeeld verweten dat ze verantwoordelijk zijn voor slechte eetgewoonten van de (westerse) populatie door de ‘slechte’ producten zo aantrekkelijk te maken en zo mee te werken aan het voortschrijden van ‘welvaartsziekten’. Eke Poortinga (consumenten psychologe) weerlegt […]

Read More →